Чому Австралія бідна поверхневими водами


Чому Австралія бідна поверхневими водами

1. Робота з контурною картою:
б) позначте кліматичні пояси Австралії і вкажіть цифрами зміна середньорічної кількості опадів на територіях, які перетинають паралелі 20 і 30. 1 мис Йорк 142 в. д. 10 ю. ш. 2 мис Сайт-Пойнт 146 в. д. 39 ю. ш. 3 мис Стип-Пойнт 113 в. д. 26 ю. ш. 4 мис Байрона 153 в.

д. 28 ю. ш. 2. Порівняйте географічне положення Австралії і Африки.

Заповніть таблицю. 3. Складіть прогноз зміни географічного положення Австралії, спираючись на теорію літосферних плит. Індо-Австралійська плита, на якій розташована Австралія, рухається на північний схід зі швидкістю 67 мм на рік. Через мільйони років материк наблизиться до Євразії, а через мільярди може досягти і Північну Америку.

4. Які географічні об’єкти Австралії носять імена мандрівників, дослідників та інших персон? Тасманово море, о. Тасманія, Бассова протоку, мис Байрона, оз. Ейр-Норт.

5. Які великі частини в рельєфі материка можна виділити по фізичній карті? 1. Західно-Австралійське плоскогір’я
2. Центральна низовина
3. Великий Вододільний хребет

6. Чи вірно твердження, що Австралія самий жаркий і посушливий материк нашої планети? Затвердження не вірно.
7. Користуючись кліматичної картою атласу, складіть характеристику клімату пунктів Австралії. Заповніть таблицю.

8. Які території Австралії та Африки мають подібний клімат? Чому? Північна частина Австралії і центральна Африка.

Це пов’язано з тим, що материки перетинають тропіки (Австралію Південний тропік, Африку Північний і Південний тропіки; клімат – субекваторіальний). 9. Коли на острові Тасманія випадає багато опадів? Чому? Взимку (червень, липень, серпень).

Тасманія знаходиться в субтропічному кліматичному поясі, опади у якому пов’язані з приходом повітряної маси з помірних широт.
10.

Чому Австралія бідна поверхневими водами? Це пов’язано з пануванням на материку сухого тропічного і субтропічного клімату. (Живлення більшості річок на материку – дощове). 11.

Відомо, що річок і прісних озер в Австралії мало. Як тут вирішили проблему забезпечення населення та господарства прісної (або майже прісної) водою?

Проблему забезпечення населення та господарства прісною водою вирішили шляхом будівництва водоопреснітельних споруд. 12. У чому полягає особливість розміщення природних зон Австралії?

Велику площу Австралії займають зони саван і тропічних пустель, які розташовані в центральній і західній частинах материка.
13. Назвіть відмінності австралійських пустель від Сахари:
а) з клімату б) по рослинності У пустелях Австралії немає значних ділянок абсолютних пустель, практично вільних від рослинності;
в) по тваринному світу г) по внутрішніх водах Територія Сахари це стічна область, більшість Австралійських пустель знаходяться в області внутрішнього стоку; на відміну від Австралійських пустель, Сахара багата підземними водами. 14. Які завезені на материк рослини і тварини сприяють порушенню зв’язків між компонентами природи?

Собаки, вівці, кролики, корови. Кактуси, алое, дуб, тополя. Які компоненти природи Австралії найбільш змінені людиною? Рослинність і тваринний світ; савани і рідколісся на значних площах розорані або перетворені на пасовища. 15.

Де розташовані найбільші міста Австралії? Чому? На південному сході, сході та крайньому південному заході країни.

Ці райони мають найбільш сприятливими природними умовами і раніше інших були заселені й освоєні переселенцями з Європи (природні умови та історичний фактор). 16. Як змінився б клімат Австралії, якби Великий Вододільний хребет був розташований на західному узбережжі материка? Клімат Австралії став би більш вологим – зменшилася б площа пустель. 17.

Визначте за картою, які острова Океанії є:
а) материковими Нова Гвінея, Нова Зеландія;
б) вулканічними Фіджі, Нова Каледонія, Самоа;
в) кораловими Гілберта, Туамоту. 18.

Якими природними багатствами володіють острови Океанії? Як їх використовує населення? Агроклиматическими і природними ресурсами. Основу економіки більшості країн Океанії становить сільське господарство і рибальство.

Так само ведеться видобуток корисних копалин. 19.

Які компоненти природи Океанії особливо постраждали від господарської діяльності людей? Рослинний і тваринний світ, грунти, поверхневі води.

Чому Австралія бідна поверхневими водами?