Хто такий психолог?


Хто такий психолог?
Нашу нинішню життя складно уявити без психології. Ця область медицини дуже популярна в народному господарстві, медицині та освіті. Фахівці в даній галузі медицини існують у медичній сфері, на виробництві, в освіті, в установах соціального захисту. Проблеми, вирішенням яких займаються такі фахівці, дуже популярні: девіантна поведінка, психічні розлади, підвищення ефективності трудової діяльності, навчання новим навичкам та інші.

Виникнення цієї професії було наслідком появи соціального замовлення на виконання психологічних форм науково обгрунтованого впливу на людину і групи людей. В якості передумови до виділення самостійних галузей практичної психології можуть послужити такі галузі практичної діяльності, як медицина диференціальна та соціальна психологія, які послужили початком становленню психотерапії і психологічному консультуванню.

Основою для всього цього послужила психологія особистості. З іншого боку, економічні інтереси, задачі оптимального участі трудових ресурсів на виробництві, у сфері управління та освіти і т.д., а також присутні до цього періоду часу деякі традиції і досвід в психодіагностиці спричинили за собою виникнення незалежних галузей практичної психології.

Найбільш популярне розуміння цієї галузі медицини як психологічного забезпечення різних соціальних сфер. Так що розуміється практична психологія складається з різних галузей даного напряму медицини, які отримали своє найменування у відповідності з тією сферою, в яку вони увійшли: військова, медична, педагогічна, інженерна, спортивна, юридична і т.п. психологія.