Як колібрі висять в повітрі


Як колібрі висять в повітрі

Див також в інших словниках:
Висіти в повітрі.

Зависнути в повітрі. Експрес. 1. Виявляється в неясному, невизначеному становищі. Про людину.

Дуель має відбутися
Висіти, вишу, висиш; несов.

Тлумачний словник Ожегова.

С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 1949 1992
Повисає / зависнути в повітрі [V; fixed WO] ===== 1. [subj: usu. рука, нога] having interrupted a movement before it is completed, to remain motionless in that position: рука нога зависла в повітрі s. o. s arm (leg) remained (was
The Rotodyne airplane has a rotor for taking off, landing and hovering; propellers for faster cruising

The Rotodyne airplane has a rotor for taking off, landing and hovering; propellers for faster cruising
1) General subject: rumours are in the air, to be up in the air 2) Makarov: be up in the air

1) General subject: rumours are in the air, to be up in the air 2) Makarov: be up in the air
v gener.
in der Luft hngen, in der Luft schweben, schweben, sich in der Schwebe halten (про аеростаті і т. п.), schwirren (за допомогою дуже швидких рухів крил, напр. про колібрі).

Як колібрі висять в повітрі?