Які тварини занесені в червону книгу


Які тварини занесені в червону книгу

В результаті різних причин деякі види тварин опинилися під загрозою вимирання. До таких причин відносять біотичні фактори (обумовлений самими тваринами, наприклад, спосіб розмноження живих організмів, взаємодія хижаків і жертв), абіотичні фактори (наприклад, кліматичні умови). В окрему групу віднесені причини, пов’язані з діяльністю людини (антропогенні фактори).

Розуміючи важливість збереження рідкісних і вимираючих видів тварин, Міжнародний Союз Охорони Природи в 1949 році створив Комісію з рідкісних видів.

А в 1963 році вищло перше видання Червоної книги. Червона книга Тварини складається з анотованого списку зникаючих видів тварин.

Тварини, занесені до Червоної книги, поділяються на такі групи: ссавці (гризуни, хижаки, ластоногі, китоподібні, непарнокопиті, парнокопитні, комахоїдні, рукокрилі), плазуни, птахи, земноводні, ракоподібні, риби, молюски, комахи, черви, мшанки. Серед найбільш відомих тварин, занесених до Червоної книги Росії, можна назвати амурського тигра, білого ведмедя, степового орла.

Завданням Червоної книги є своєчасне виявлення та облік зникаючих організмів, для збереження яких необхідно приймати особливі заходи захисту.

Які тварини занесені в червону книгу?