Класифікація кардіоміопатії


Класифікація кардіоміопатії
Для кардіоміопатії характерні кілька різновидів ураження серця і два методи класифікації. Перший передбачає анатомічне зміна серця, що складається в основі кардіомегалії, тобто дилатація або потовщення стінок серця. Другий – порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки, представлених, у вигляді утруднення відтоку крові по виносить тракту шлуночка. Існують наступні підрозділи даного захворювання:
I. Дилатаційна (застійна) – різке збільшенням обсягу порожнин серця через дилатації при тонких стінках.
II. Гіпертрофічна, що підрозділяється в свою чергу на: дифузну, гіпертрофічну – коли у шлуночка гіпертрофована ліва стінка, а також міжшлуночкової перегородки. Збільшена товщина стінок. Асиметрична гіпертрофія міокарда – хвороба проявляється в залежності від локалізації процесу: а) гіпертрофія верхній частині міжшлуночкової перегородки – обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія.
б) гіпертрофія, переважно, апікальної частини лівого шлуночка; позначається як верхівкова гіпертрофічна кардіоміопатія.
III. Рестриктивна – об'єднує ендоміокардіальний фіброз і еозинофільний Фібропластичний ендокардит Лефлера. Це значне зменшення діастолічного об'єму шлуночків. Результат – порушення серцевої діяльності