Класифікація ліпідів


Класифікація ліпідів
Класифікацій ліпідів розроблено декілька. При цьому найчастіше використовують класифікацію, групують ліпіди по структурним відмінностям. Відповідно до цієї класифікації виділяють такі класи ліпідів:

Прості: сюди входять складні ефіри жирних кислот і спирти.
1. Гліцериди – це складні ефіри 3-атомного спирту гліцерину та вищих жирних кислот.
2. Воски – складні ефіри 1 – або 2-атомних спиртів і вищих жирних кислот.

Складні: складні ефіри жирних кислот зі спиртами, в які включені і інші групи.
1. Фосфоліпіди. У цих жирах крім жирних кислот і спирту включені і сліди фосфорної кислоти, азотисті компоненти, а також сфінголіпіди і гліцерофосфоліпідів.
2. Гліколіпіди
3. Стероїди
4. Інші складні жири: аміноліпіди, сульфоліпіди, а також ліпопротеїни.

Похідні ліпідів: гліцерол, жирні кислоти, стероли, альдегіди жирних кислот, жиророзчинні гормони і вітаміни, вуглеводні.

У живому організмі жири виконують такі дії:
1. Структурна функція полягає в тому, що вони є матеріалом для мембран клітин.
2. Регуляторна функція полягає в тому, що жири входять до складу гормонів, вітамінів, а також беруть участь в русі нервових імпульсів.
3. Транспортна функція полягає в тому, що за допомогою ліпопротеїнів і з'єднань з альбуміном переносяться різні речовини по організму.
4. Терморегуляторная функція – жири допомагають захистити тіло від переохолодження.
5. Енергетична функція – жир являє собою «склад» сировини для подальшої переробки та отримання енергії у разі недостатнього надходження її з їжею.