Кохлеарна імплантація


Кохлеарна імплантація
Кохлеарна імплантація представляє собою хірургічне втручання, в процесі якого усередину вуха хворого поміщається кілька електродів, які дозволяють пацієнтові приймати звукові сигнали за допомогою стимуляції залишилися дієздатними частин слухового нерва електричним розрядом. Кохлеарна імплантація – це один з видів слухопротезування, але відрізняється від простого слухового апарату, який попросту є підсилювачем. Основна відмінність полягає в тому, що кохлеарний імплант конвертує звукові коливання в електричні сигнали, що викликають подразнення нерва слуху. Застосування кохлеарного імпланту базується на тому, що в основному при виникненні глухоти втрачають свою функцію волоски равлики вуха, а сам нерв, що відповідає за слухову функцію, продовжує бути дієздатним. Хворі волоски равлики втрачають функцію конвертації звукових хвиль в електроімпульси, які власне і викликають сприйняття звуку. Саме це і робить кохлеарний імплант. Історія кохлеарної імплантації налічує понад чверть століття. Раніше застосовувалися примітивні імпланти, які забезпечували лише сприйняття безпосередньо наявність звуку і його рівень гучності, але не давали можливості розрізняти мовні сигнали. В даний час завдяки розвитку цифрових технологій, отримали широке застосування кохлеарні імпланти, в основі роботи яких лежить саме цифрова обробка сигналів, що само собою набагато краще попередніх технологій. Раніше подібні операції проводилися, в основному, дорослим. Тепер це робиться навіть дітям грудного віку, оскільки результат багато в чому залежить саме від того, скільки часу пацієнт перебував у стані глухоти. У більшості випадків результат кохлеарної імплантації позитивний і практично повністю відновлює у пацієнта слухові відчуття, найголовнішим з яких, безсумнівно, є саме розпізнавання і сприйняття людської мови.