Кора головного мозку


Кора головного мозку
Кора головного мозку являє собою верхній шар півкуль даного органу. В більшості своїй складається з нервових клітин з вертикальною орієнтацією. До її складу також входять пучки аферентних, доцентрових і еферентних, відцентрових нервових волокон. Плюс до всього, кора володіє цілим рядом областей. У даній частині мозку одинадцять областей і п'ятдесят два поля. Щодо філогенезу розрізняють нову, стару і древню кору головного мозку. Щодо функціональності існує три типи областей даної системи. Це сенсорна область, яка відповідає за прийом і аналіз аферентних сигналів, моторні зони і асоціативні зони. Моторні зони володіють двосторонніми внутрікорковимі зв'язками з усіма сенсорними областями. Асоціативні зони в свою чергу наділені зв'язком з сенсорними та моторними зонами.

Розглянемо сенсорну зону. Ця зона вважається найважливішою, оскільки саме вона одержує й обробляє всю інформацію, яка надходить від великої кількості рецепторів тіла людини. Дані зони мають спеціальне місце розташування, яка напряму сполучено з окремими видами відчуттів. Розміри сенсорних зон варіюють залежно від числа рецепторів. Існує три види сенсорних зон. Це – первинні сенсорні зони, вторинні сенсорні зони і третинні зони. Моторних зон також три види. Первинні сенсорні і моторні зони розташовуються приблизно на десяти відсотках поверхні кори головного мозку. Саме вони відповідають за найпростіші сенсорні і рухові функції людського організму.