Штатний розклад організації


Штатний розклад організаціїШтатний розклад організації – це документ, який відображає структуру компанії, перелік посад , розмір заробітної плати і додаткових виплат. Цей документ є однією з форм звітності юридичної особи. Навіщо потрібно штатний розклад і як його заповнити?

Штатний розклад організації не є первинним документом (документом, що є основою для ведення бухобліку), тому деякі керівники організацій вважають його складання необов’язковим. Але на практиці в більшості випадків податкові та трудові інспекції просять пред’явити цей документ при перевірці, а за його відсутності можуть оштрафувати. Відсутність штатного розкладу може ускладнити звільнення співробітників по скороченню штату – якщо немає затвердженого списку посад в штаті, то буде складно довести його скорочення.

Хто повинен складати штатний розклад організації? Однозначної відповіді немає. У великих фірмах складання штатного розкладу покладають на відділ кадрів або бухгалтерію, в малих підприємствах цим зазвичай займається бухгалтер або керівник. Якщо керівник покладає складання штатного розкладу на працівника, у якого цей обов’язок не прописана в посадовій інструкції і (або) трудовому договорі, призначення відбувається за допомогою наказу по основній діяльності.

Як заповнити штатний розклад організації?

Для полегшення складання штатного розкладу в 2001 році була введена уніфікована форма № Т-3. У 2004 році в неї були внесені незначні зміни. Форма містить 10 граф. При необхідності можна додавати нові графи, але видаляти вже наявні не можна – якщо їх нема чим заповнити, їх потрібно просто залишити порожніми. Як правильно заповнити штатний розклад організації? Давайте детально розглянемо форму № Т-3.

 • Найменування організації: необхідно вказати найменування компанії, воно повинно збігатися з її назвою в установчих документах.
 • По ОКПО: потрібно внести код організації з Загальноросійського класифікатора підприємств і організацій.
 • Номер документа: залежить від типу нумерації документів в організації (по роках або наскрізна).
 • Дата складання: дата фактичного складання штатного розкладу у форматі «дд.мм.рррр», вона передує даті початку дії документа.
 • Період дії: дата вступу документа в дію та період, на який він затверджується (зазвичай рік).
 • Затверджено: необхідно проставити дату і номер наказу «Про введення в дію штатного розкладу».
 • Штат в кількості ___ одиниць: загальне число штатних одиниць організації, заповнюється після складання штатного розкладу.

Тепер переходимо безпосередньо до графів штатного розкладу. Всього штатний розклад організації (точніше, форма № Т-3) містить 10 граф:

 1. Найменування структурного підрозділу: назва підрозділу, відповідне розробленої та затвердженої структурі підприємства.
 2. Код структурного підрозділу: код підрозділу, присвоєний йому для ведення документообігу та позначення його місця в ієрархії організації.
 3. Посада: посади співробітників повинні відповідати тарифно-кваліфікаційного довідника і загальноросійському класифікатору посад службовців та професій робітників; зазвичай посади в кожному підрозділі вносяться в ієрархічному порядку в міру спадання важливості; посаду в трудовому договорі повинна збігатися зі штатним розкладом .
 4. Кількість штатних одиниць: кількість штатних одиниць для кожної посади; для сумісників можливе зазначення дробових чисел (0,5, 0,25 і пр.); можна (і доцільно) вказувати вакантні посади.
 5. Тарифна ставка (оклад): місячна заробітна плата за посадою в рублях.
 6. Надбавки (доплати): стимулюючі виплати та компенсації, передбачені чинним законодавством або введені за рішенням організації; вносяться в рублевому численні або одиницях виміру, відповідних застосовуваної системі оплати праці.
 7. Надбавки (доплати).
 8. Надбавки (доплати).
 9. Всього: сума значень з колонок 5-8, помножена на значення колонки 4 (кількість штатних одиниць); підсумкова сума по всіх посадах становить місячний фонд заробітної плати.
 10. Примітки: заповнюється за наявності «північних» надбавок або надбавок за науковий ступінь (в примітках дається посилання на відповідний закон) або при наявності працівників-відрядників.

Штатний розклад організації підписується керівником кадрової служби та головним бухгалтером. Якщо воно займає кілька аркушів, їх слід пронумерувати, прошити та скріпити документ печаткою та підписом керівника.

Внесення змін до штатного розпису

Звичайно зміни до штатного розпису організації вводяться за допомогою наказу по основній діяльності «Про внесення змін до штатного розпису» («Про часткову зміну штатного розкладу», «Про зміну штатного розкладу»), підписаного керівником або уповноваженою особою. Підставою для внесення змін можуть служити:

 • перейменування посад або структурних підрозділів;
 • зміна окладу;
 • реорганізація підприємства;
 • скорочення штату працівників або їх чисельності.

Змінена штатний розклад затверджується не пізніше, ніж за два місяці до фактичного введення змін. Працівники, яких торкнулися зміни в штатному розкладі, повинні бути ознайомлені з наказом під розпис.

Якщо ж зміни, що відбуваються в компанії, досить масштабні, можливо видання наказу по основній діяльності про затвердження нового штатного розкладу.

Штатний розклад організації